ბოლონიის პროცესი

1999 წლის 19 ივნისს ევროპის 29 ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრებმა მსოფლიოს უძველეს საუნივერსიტეტო ქალაქ ბოლონიაში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას (ბოლონიის დეკლარაცია), რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნის პროცესს.

ბოლონიის პროცესის მიზანია ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებს შორის თავსებადობის დასადგენად გარკვეული საშუალებებისა და ინსტრუმენტების შემუშავება.

თუ 2010 წლამდე ბოლონიის პროცესის ძირითადი მიზანი უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის ჩამოყალიბება იყო, ლუვენის კომუნიკეს მიხედვით მომდევნო დეკადისათვის მთავარი პრიორიტეტები ასე გამოიყურება:

• სოციალური განზომილება;
• მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლა;
• დასაქმება;
• სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება;
• განათლება, კვლევა და ინოვაცია;
• მობილობა;
• მონაცემების შეგროვება;
• მრავალმხრივი გამჭვირვალე მექანიზმები;
• დაფინანსება;

ბოლონიის პროცესში ჩართულია ევროპის 49 ქვეყანა. საქართველო აღნიშნულ პროცესს შეუერთდა 2005 წელს, ბერგენის სამიტზე.

ბოლონიის პროცესის მონაწილე ქვეყნები წარმოდგენილნი არიან როგორც სამთავრობო, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და დამსაქმებლების დონეზე.

პროცესის ძირითადი მონაწილეები არიან:
ბოლონიის დეკლარაციაზე ხელმომწერი ქვეყნების უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელი მინისტრები; ევროსაბჭო; ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაცია (EUA), უმაღლესი პროფესიული განათლების ინსტიტუტები (EURASHE), ევროპის უნივერსიტეტების სტუდენტური კავშირი (ESU), ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო (ENQA), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (UNESCO); განათლების პან-ევროპული საერთაშორისო სტრუქტურა; ბიზნესევროპა.

www.ehea.info

 

ბოლონიის პროცესის დოკუმენტები 

 

სორბონის დეკლარაცია (1998) 

ბოლონიის დეკლარაცია (1999)

პრაღის კომუნიკე (2001) 

ბერლინის კომუნიკე (2003) 

ბერგენის კომუნიკე (2005)

ლონდონის კომუნიკე (2007) 

ლუევენის კომუნიკე (2009)

ბუდაბეშტი-ვენის დეკლარაცია (2010) 

ბუქარესტის კომუნიკე (2012)

ერევნის კომუნიკე (2015)

 

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge