ვაკანსიები და ტენდერები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელოს ავტორებისა და მეთოდოლოგიური ექსპერტის შერჩევის მიზნით

(კონკურსი ცხადდება სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 2016 წლის 20 ივლისს ხელმოწერილი სტანდარტული შეთანხმების წერილით გათვალისწინებული პროექტის - „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია“ - მეოთხე კომპონენტის (სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის საგანმანათლებლო რესურსების ჩამოყალიბება) ფარგლებში.)

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანების დანართი

 

 


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს დარგობრიბი ექსპერტის (მეთუნეობის, ფლორისტიკის, მშენებლობის, სამღებრო საქმის, მეფუტკრეობის, მეთევზეობის, სამკურნალო მცენარეების დამზადებისა და მოპირკეთების), პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტისა და ფსიქოლოგის შერჩევის მიზნით

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დანართიუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სამმართველოს კოორდინატორი

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

იურიდიული სამსახურის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფორსი 

 

კონკურსს იურიდიული სამსახურის დავების სამმართველოს კოორდინატორის თანამდებობებზე

 

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

კონკურსს იურიდიული სამსახურის დავების სამმართველოს კოორდინატორის თანამდებობებზე

 

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

კონკურსი იურიდიული სამსახურის დავების სამმართველოს კოორდინატორის თანამდებობებზე

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

 

იურიდიული სამსახურის სამართალშემოქმედების სამმართველოს კოორდინატორი

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

კონკურსი ცხელი ხაზის ოპერატორის შესარჩევად


ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ


სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი

 

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

 

 

სტრატეგიული განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის სტრატეგიული განვითარების და ანალიზის სამმართველოს კოორდინატორი

 

სტრატეგიული განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი

 

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

 

 

კონკურსი პროგრამის განათლების ფასილიტატორისა და დარგის ფასილიტატორის შერჩევის მიზნით (09 აგვისტოდან 14 აგვისტოს ჩათვლით)

კონკურსი ადამიანური რესურსების სამმართველოს სპეციალისტის შერჩევის მიზნით

კონკურსი პროფესიული განათლების სპეციალისტის შერჩევის მიზნით

კონკურსი მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტთა შერჩევის მიზნით (3 ივლისიდან 7 ივლისის ჩათვლით) 

კონკურსი განათლების ფასილიტატორისა და დარგის შერჩევის მიზნით (13 ივნისიდან 17 ივნისის ჩათვლით)

კონკურსი სტაჟიორების შესარჩევად გრძელდება (2 ივნისიდან 17 ივნისის ჩათვლით)

კონკურსი სტაჟიორების შესარჩევად
 (31 მაისიდან 10 ივნისის ჩათვლით)


კონკურსი პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და დარგის სპეციალისტის თანამდებობებზე
 (18 მაისიდან 24 მაისის ჩათვლით)

კონკურსი პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ანალიტიკოსის შესარჩევად (10 მაისიდან 19 მაისის ჩათვლით)


კონკურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საორგანიზაციო სამმართველოს ცხელი ხაზის ოპერატორის შესარჩევად
 (14 აპრილამდე)

კონკურსი ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის შესარჩევად (14 აპრილამდე)


კონკურსი პროფესიული განათლების სპეციალისტის შესარჩევად


კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა კოსპუსის წევრი სტუდენტის შესარჩევად
  

კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შესარჩევად კონკურსი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა შესარჩევად

 

"მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის" ფარგლებში მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის, დუალური სწავლების მხარდაჭერისა და პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის შეფასებისა და მონიტორინგის ექსპერტთა შესარჩევად

 

 

მოგწონთ ახალი საიტი ?

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge