ელექტრონული ფორმები და სახელმძღვანელოები

ფორმები

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება რიგგარეშე მობილობით სტუდენტის ჩარიცხვის სამართლებრივი აქტის პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარსადგენად ელექტრონული ფორმის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში რიგგარეშე მობილობით სტუდენტის ჩარიცხვის სამართლებრივი აქტის პროექტთან დაკავშირებით წარმოსადგენი ელექტორნული ფორმა

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მაგისტრანტების ჩარიცხვასთან დაკავშირებით წარმოსადგენი ინფორმაციის ელექტრონული ფორმის რეკვიზიტების დამტკიცების შესახებ

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მაგისტრანტების ჩარიცხვასთან დაკავშირებით წარმოსადგენი ინფორმაციის ელექტრონული ფორმა

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირების შესახებ ელექტრონული ფორმით ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმის დადგენის შესახებ

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ელექტრონული ფორმა

 

სახელმძღვანელოები

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში სტუდენტების დამატების სახელმძღვანელო

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge