კალენდარი

arrow ივლისი 2018 arrow
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
      1
2345678
9101112131415
161718
19
202122
23242526272829
3031     
 • BFUG
 • ENQA
 • EUA
 • EFQM
 • WORLDSKILLS

დირექტორი

 

 

თამარ სანიკიძე

ტელეფონი: +995 32 2 200-220 (3700)

ელ-ფოსტა: t.sanikidze@eqe.ge

 

განათლება

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - 2000

საჯარო მმართველობა  მაგისტრის ხარისხი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – დასავლეთ ევროპული ენები და ლიტერატურა - 1995-1999

ინგლისური ენადა ლიტერატურა – ბაკალავრის ხარისხი

                                   

სამუშაო გამოცდილება

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  - 2016- დღემდე

დირექტორი                                                                 

ივნისი, 2016 წ.  – დღემდე

 • ცენტრის წარდგენა მესამე მხარეებთან, მათ შორის, საერთაშორისო პარტნიორებთან, დონორ ორგანიზაციებთან და საქართველოს მთავრობასთან
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისადმი რეპორტირება
 • 200დასაქმებულის, დაახლოებით 400 ექსპერტის მართვა
 • ქვეყნის მასშტაბით 2085 ზოგადი,  90 პროფესიული და 75 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  გარე შეფასების განხორციელება
 • საქართველოს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმისა და კვალიფიკაციების მართვისრეფორმის ხელმძღვანელობა - განათლების სისტემის ხარვეზების აღმოფხვრა
 • განათლების ინტერნაციონალიზაციასა და ხარისხის განვითარებაში საქართველოს მთავრობის  პროგრამის მართვა, პროგრამის „ისწავლე საქართველოში“ ფარგლებში
 • გაეროს განვითარების პროგრამისა და GIZ-ის მიერ დაფინანსებული დუალური განათლების პილოტირების პროექტების (პროფესიული განათლება) მართვა

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  - 2013 – 2016

მინისტრი                                                                                                              

ივნისი, 2013წ. – ივნისი, 2016წ.

 • განათლების პოლიტიკის დაგეგმვა და გადაწყვეტილებების მიღება
 • მეცნიერების პოლიტიკის დაგეგმვა და გადაწყვეტილებების მიღება
 • საქართველოს მთავრობის წარდგენა ქვეყნის მასშტაბით და საერთაშორისო დონეზე
 • პორტფოლიო მოიცავს შემდეგი სტრუქტურული ერთეულების მართვას: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის განხორციელების ცენტრი - „მანდატური“, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ყველა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულება
 • საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი რეპორტირება

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  

მინისტრის პირველი მოადგილე                             

ოქტომბერი, 2012 წ. – ივნისი, 2013 წ.

 • განათლებისა და მეცნიერების სახელმწიფო ბიუჯეტის მართვა
 • საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზედამხედველობა
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგენა საქართველოს პარლამენტში (საპარლამენტო მდივანი)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგენა დონორებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისადმი რეპორტირება

 

 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) – 2008 – 2012წწ.

კანცლერი(რექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ საკითხებში, მრჩეველთა საბჭოს წევრი)                             

იანვარი,2008 წ. – ოქტომბერი, 2012 წ.

 • პერსონალისეფექტიანობის მართვის პოლიტიკის, ბიუჯეტის შემუშავება, პროგრამის დაგეგმვა, შესყიდვები, ფინანსები და მონიტორინგი
 • სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესის კოორდინირება
 • უნივერსიტეტის წადგენა მესამე მხარეებთან ყველა ადმინისტრაციულ, საკონტრაქტო, ფინანსურ, იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში
 • უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ზედამხედველობა
 • ფაკულტეტის (სკოლის) ბიუჯეტისა და ფინანსების ზედამხედველობა
 • უნივერსიტეტის რექტორისადმი (პრეზიდენტისადმი) რეპორტირება

 

ურბანული ინსტიტუტის წარმომადგენლობა საქართველოში (აშშ) – საქართველო (UI), თემების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე  გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით  (CELD)

ფინანსური და ადმინისტრაციული დირექტორი                                        

  იანვარი, 2005 წ.დეკემბერი, 2008 წ.

 • ორგანიზაციის ადმინისტრაციული, შესყიდვების, ადამიანური რესურსების, საბიუჯეტო და ფინანსური სამსახურების ზედამხედველობა
 • ორგანიზაციის ბიუჯეტისა და ფინანსების მართვა მთლიანობაში 56 მილიონი აშშ დოლარის ბიუჯეტის მქონე პროექტებისათვის
 • პროექტის პერსონალის მუშაობის მართვა
 • აშშ სათავო ოფისთან კომუნიკაცია
 • პროექტის ხელმძღვანელისადმი რეპორტირება პროექტის მართვის საკითხებზე
 • აშშ სათავო ოფისისადმი რეპორტირება საბიუჯეტო და საფინანსო საკითხებზე

 

 

ურბანული ინსტიტუტის წარმომადგენლობა საქართველოში – საქართველო (UI), თემების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე  გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით (CELD)

რესურსების მართვის პროგრამის კოორდინატორი            

იანვარი, 2003 წ.– დეკემბერი, 2004 წ.

                                                                         

 • ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების ამაღლების აქტივობების დაგეგმვა
 • რეგიონული პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა
 • რეგიონული კოორდინატორების მართვა
 • დონორ ორგანიზაციებთან კოორდინაცია
 • ადგილობრივ მთავრობებთან და თვითმმართველობებთან ორგანიზაციის წარდგენა
 • პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილისადმი რეპორტირება

 

 

Black & Veatch LTD (გაერთიანებული სამეფო )– (ელექტრული ქსელის ტექნიკური მომსახურებისა დაგამრიცხველიანების პროექტიt) 2000 – 2003წწ.

 

მეხარჯთაღრიცხვე(QS)                               

        იანვარი, 2000 წ. – ნოემბერი, 2003 წ.

 • კონტრაქტორების მიერ შესრულებული სამუშაოების შეფასება
 • პროექტის პროგრესის შეფასება
 • პროექტის შესყიდვების გეგმის შემუშავება
 • საერთაშორისო და ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება
 • საბიუჯეტო ხარჯების მონიტორინგი
 • ფინანსურ ანგარიშგებათა მომზადება
 • ფინანსური დირექტორისადმი რეპორტირება

 

საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო – საზღვაო დეპარტამენტი

სტრატეგიული განვითარების მთავარი სპეციალისტი                                      

     1998 – 2000 წწ.           

                                                                                               

 • დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებზე დაყრდნობით სტრატეგიისა და ბიუჯეტის შემუშავება
 • დონორი ორგანიზაციებისთვის პროექტების შემუშავება
 • სტრატეგიისა და სამუშაო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და რეპორტირება
 • დეპარტამენტის ხელმძღვანელისადმი რეპორტირება             

                                                                 

პედაგოგიური გამოცდილება                                                 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი  - ლექტორი                               

  2009-2012 წწ.

ფინანსური მოდელირების კურსების შემუშავება და სწავლება

 

ACCA საქართველოს ოფისი                                                                            

    2005-2012 წწ.

საერთაშორისო კორპორაციული და ბიზნეს სამართლის კურსის შემუშავება და სწავლება

ენები

ქართული(მშობლიური), ინგლისური (თავისუფლად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული უნარები

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Visio, IBM SPSS, Adobe Photoshop, Adobe InDesign

 

საკონსულტაციო სერვისები

 • სკოლის მართვა და ხელმძღვანელობა  - კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები             2008-2012 წწ.
 • სასოფლო-სამეურნეო პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება - GRDP-ისპროექტი (GIPA)             2009-2011 წწ.
 • ფინანსური მართვა და ბუღალტრული აღრიცხვა– The Urban Institute (აშშ)                    2008-2011 წწ.

 

სერტიფიკატები

 • სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია– ACCA გლაზგოს უნივერსიტეტი, დისტანციური სწავლების პროგრამა - 2003-2005 (ფინანსური და ბიზნეს ბუღალტერია, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, შესრულების მენეჯმენტი, კორპორაციული და ბიზნეს სამართალი GLO, აუდიტი და უზრუნველყოფა)
 • ამერიკის მენეჯმენტის ასოციაცია – 2011 (ნიუ-იორკი, აშშ) -  ფინანსური მოდელირება

 

 

 • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
 • (+995 322) 200 220 (*3599)
 • info@eqe.ge